BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU

Showing 1–24 of 82 results

Các loại bóng đèn công suất từ 150 đến 350W thay cho các model máy chiếu sony phổ thông như:
VPL-EX100, VPL BW120S ; VPL- CW255; VPL-CW275, VPL-CX235; VPL-CX275; VPL-DW120; VPL-DW125; VPL-DW145; VPL-DW140; ​VPL-DX145; VPL-EW225; VPL-EW245; VPL-EW246; VPL-EW275; VPL-EW276; VPL-EX120; VPL-EX225; VPL-EX245; VPL- EX246; VPL-EX275; VPL-EX276; VPL-FH30; VPL-FH31B; VPL-FH31W; VPL-FH36B; VPL-FH36W; VPL-FH500L; VPL-FX30; VPL-FX35; VPL-FX37; VPL-FX500L; VPL-GT100; VPL-HW30AES; VPL-HW30ES; VPL-SW125; VPL-SW125EBPAC ; VPL-SW525; VPL-SW525C; VPL-SW535C; VPL-SW536; VPL-SW536M; VPL-SX125; VPL-SX125EBPAC; VPL-SX536; VPL-SX536M; VPL-SX536MBPAC; VPL-VW1000ES
Giá cũ: Liên hệ để biết giá
Tiết kiệm: 11%
Giá cũ: 6.120.000
Giá bán: 5.450.000
Tiết kiệm: 16%
Giá cũ: 6.150.000
Giá bán: 5.148.000
Tiết kiệm: 11%
Tiết kiệm: 11%
Giá cũ: 4.990.000
Giá bán: 4.450.000
Tiết kiệm: 12%
Giá cũ: 5.150.000
Giá bán: 4.515.000
Tiết kiệm: 17%
Giá cũ: 5.670.000
Giá bán: 4.725.000
Tiết kiệm: 7%
Giá cũ: 5.990.000
Giá bán: 5.560.000
Tiết kiệm: 11%
Giá cũ: 5.650.000
Giá bán: 5.020.000
Tiết kiệm: 11%
Giá cũ: 4.990.000
Giá bán: 4.450.000
Tiết kiệm: 9%
Giá cũ: 4.990.000
Giá bán: 4.520.000
Tiết kiệm: 19%
Giá cũ: 5.140.000
Giá bán: 4.150.000
Tiết kiệm: 14%
Giá cũ: 5.960.000
Giá bán: 5.150.000
Tiết kiệm: 12%
Giá cũ: 5.850.000
Giá bán: 5.150.000
Tiết kiệm: 10%
Giá cũ: 5.950.000
Giá bán: 5.350.000
Tiết kiệm: 11%
Giá cũ: 5.950.000
Giá bán: 5.290.000
Tiết kiệm: 13%
Giá cũ: 5.200.000
Giá bán: 4.520.000
Tiết kiệm: 20%
Giá cũ: 6.550.000
Giá bán: 5.260.000
Tiết kiệm: 22%
Giá cũ: 12.300.000
Giá bán: 9.550.000
Tiết kiệm: 9%
Giá cũ: 11.550.000
Giá bán: 10.550.000
Tiết kiệm: 7%
Giá cũ: 2.850.000
Giá bán: 2.650.000
Tiết kiệm: 8%
Giá cũ: 2.550.000
Giá bán: 2.350.000
Tiết kiệm: 15%
Giá cũ: 2.990.000
Giá bán: 2.550.000
Tiết kiệm: 12%
Giá cũ: 2.650.000
Giá bán: 2.320.000